Kendte elever på skolen gennem tiderne
Nicolai Holten (1775-1850) Statsgældsdirektør & Dir. for Øresunds Toldkammer Urban Jürgensen (1776-1830) Urmager Jørgen Jürgensen (1780-1841) Eventyrer Adam Oehlenschlæger (1779-1850) Guldalderdigter og forfatter Hans Caspersen (1782-1865) Ankersmed, borgerrepræsentant i Kbvn. (Gik i klasse med Adam Oehlenschlæger) A.P. Liunge (1798-1879) Forfatter, redaktør A.N. Hansen (1798-1873) Handelsmand, medstifter af Privatbanken C. Chr. Konstantin Hansen (1804-1880) Dansk guldaldermaler Ludvig Phister (1807-1896) Skuespiller (Gift med Adam Oehlenschlæger datter) Antoine Gamél (1809-1879) Handelsmand C.A. Warburg (1813-1895) Fabrikant, forfatter Julius Blom (1815-1900) Tømrermester, etatsråd Johan Thomas Lundbye (1818-1848) Maler, tegner, grafiker Vilhelm Pedersen (1820-1859) Tegner, illustrator (bl.a. kendt som ill. af H.C. Andersens Eventyr) Gottlob Berner (1823-1914) Teaterintendant Jacob Voltelen (1827-1856) Forfatter Johannes Moldenhawer (1829-1908) Blindepædagog C. Th. Christensen (1832-1905) Handelsmand, brigadegeneral (USA)1 Louis le Maire (1836-1913) Officer og kartograf Heinrich Hirschsprung (1836-1908) Tobaksfabrikant Alexander Thorsøe (1840-1920) Novellist, historisk forfatter Axel Fog (1848-1922) Generalkonsul Francis Zachariae (1852-1936) Fabrikant, grosserer, bogudgiver, filantrop Anders Fonnesbech (1852-1939) Grosserer Axel Jacobsen (1856-1904) Vekselmægler Arnold Krog (1856-1931) Arkitekt, maler, professor Wilhelm Hansen (1868-1936) Forsikringsdirektør (stifter af Ordrupgård) Louis Bobé (1867-1951) Arkiver, kongelig ordenshistoriograf J.C. Johansen (1868-1929) Kulturingeniør, generalkonsul Henri Nathansen (1868-1944) Forfatter (Indenfor Murene), cand.jur. Frantz Dahl (1869-1937) Universitetsprofessor, jurist Knud Bokkenheuser (1869-1936) Forfatter, lærer Victor Scheel (1869-1923) Læge J.H. Melchior (1873-1938) Grosserer, fabrikant Frederik Ingerslev (1871-1962) Lærer, forstander Valdemar H. Mensen (1875-1933) Chef for statspolitiet Oluf Nielsen Einer Andersen (1881-1957) Arkitekt Lauritz Nielsen (1881-1947) Bibliotekar, historiker Kristian Steglich-Petersen (1880-1969) Højesteretssagfører Victor Kuhr (1882-1948) Filosof Axel Rosendahl (1883-1966) Biskop, forfatter Otto F. Fischer (1884-1970) Civilingeniør Gudmund Hatt (1884-1960) Geograf Elith Pio (1887-1983) Kgl. skuespiller Aage Bretting (1888-1968) Bygningsingeniør Georg Galster (1889-1983) Numismatiker, historiker Olaf Kayser (1893-1928) Geograf Joseph Davidsohn (1894-1943) Sociolog Holger Hede (1894-1984) Overretssagfører, numismatiker Harry Jacobsen (1895-1975) Litteraturhistoriker Johannes Lehmann (1896-1980) Cand.polit, dr. phil. (kulturhistorie - kunsthistorie) Otto Pers Knud Meyer (1901-1989) Civilingeniør, direktør Gunnar Theilum (1902-1980) Læge Frode Jørgensen (1903-1988) Stadsarkitekt W.F. Hellner (1905-1975) cand.mag, rektor Aksel Møller (1906-1958) Politiker, MF konservative, cand.polit. Børge Bak (1912-1990) Kemiker Egill Snorrason (1915-1996) Læge, medicinalhistoriker Erik Thommesen (1916-2008) Billedhugger Erik Rasmussen (1917-1995) Historiker, politolog Kjell Olsson (1917-1997) Pianist, organist Mogens Wahl (1918-1986) Kabinetssekretær, rigsombudsmand på Færøerne Harald Langberg (1919-2003) Overinspektør Alex Brask Thomsen (1919-2005) Erhvervsmand Ole Sarvig (1921-1981) Forfatter Sune Dalgård (1922-2007) Historiker Kjeld Rasmussen (1926-2018) Borgmester, cand.jur Erik Kjersgaard (1931-1995) Historiker Erling Bløndal Bengtsson (1932-2013) Violoncellist, professor v/ kgl. danske musikkonserv. Otto Brandenburg (1934-2007) Sanger, skuespiller Jimmy Stahr (1935-2017) Radiovært, MF socialdemokratiet Erik Holst Erik Jensen (1937- ) Rektor Viborg Amtsgymnasium, rektor Duborgskolen Jørgen Sverker Nilsson (1938- ) Oberst, chef for Hjemmeværnet Steen Holkenov (1938-2014) Pianist, komponist, kapelmester Werner Wejp-Olsen (1938-2018) Tegneserieskaber Peter Poulsen (1940- ) Forfatter Erik Norman Svendsen (1941- ) Biskop, kgl. konfessionarius Claus Borre (1944- ) Sportsjournalist, redaktionschef Claus Ryskjær (1945-2016) Skuespiller Jens Christian Søndergård (1945- ) Saxofonist - Danish Music Award Jazz 2009 Ole Kock Hansen (1945- ) Pianist, komponist, arrangør, orkesterleder Caspar Koch (1946- ) Skuespiller, instruktør, dramatiker Allan Krasnik (1946- ) Læge, professor Peter Kuhlman (1948- ) Rektor Frederiksborg Gymnasium Jonatan Spang (1978- ) Standupkomiker, teaterdirektør Jakob Wilms (1986- ) Forfatter

Efterslægtselskabets Skole

Kendte elever på skolen gennem tiderne
Nicolai Holten (1775-1850) Statsgældsdirektør & Dir. for Øresunds Toldkammer Urban Jürgensen (1776-1830) Urmager Jørgen Jürgensen (1780-1841) Eventyrer Adam Oehlenschlæger (1779-1850) Guldalderdigter og forfatter Hans Caspersen (1782-1865) Ankersmed, borgerrepræsentant i Kbvn. A.P. Liunge (1798-1879) Forfatter, redaktør A.N. Hansen (1798-1873) Handelsmand, medstifter af Privatbanken C. Chr. Konstantin Hansen (1804-1880) Dansk guldaldermaler Ludvig Phister (1807-1896) Skuespiller (Gift med Adam Oehlenschlæger datter) Antoine Gamél (1809-1879) Handelsmand C.A. Warburg (1813-1895) Fabrikant, forfatter Julius Blom (1815-1900) Tømrermester, etatsråd Johan Thomas Lundbye (1818-1848) Maler, tegner, grafiker Vilhelm Pedersen (1820-1859) Tegner, illustrator (bl.a. kendt som ill. af H.C. Andersens Eventyr) Gottlob Berner (1823-1914) Teterintendant Jacob Voltelen (1827-1856) Forfatter Johannes Moldenhawer (1829-1908) Blindepædagog C. Th. Christensen (1832-1905) Handelsmand, brigadegeneral (USA)1 Louis le Maire (1836-1913) Officer og kartograf Heinrich Hirschsprung (1836-1908) Tobaksfabrikant Alexander Thorsøe (1840-1920) Novellist, historisk forfatter Axel Fog (1848-1922) Generalkonsul Francis Zachariae (1852-1936) Fabrikant, grosserer, bogudgiver, filantrop Anders Fonnesbech (1852-1939) Grosserer Axel Jacobsen (1856-1904) Vekselmægler Arnold Krog (1856-1931) Arkitekt, maler, professor Wilhelm Hansen (1868-1936) Forsikringsdirektør (stifter af Ordrupgård) Louis Bobé (1867-1951) Arkiver, kongelig ordenshistoriograf J.C. Johansen (1868-1929) Kulturingeniør, generalkonsul Henri Nathansen (1868-1944) Forfatter (Indenfor Murene), cand.jur. Frantz Dahl (1869-1937) Universitetsprofessor, jurist Knud Bokkenheuser (1869-1936) Forfatter, lærer Victor Scheel (1869-1923) Læge J.H. Melchior (1873-1938) Grosserer, fabrikant Frederik Ingerslev (1871-1962) Lærer, forstander Valdemar H. Mensen (1875-1933) Chef for statspolitiet Oluf Nielsen Einer Andersen (1881-1957) Arkitekt Lauritz Nielsen (1881-1947) Bibliotekar, historiker Kristian Steglich-Petersen (1880-1969) Højesteretssagfører Victor Kuhr (1882-1948) Filosof Axel Rosendahl (1883-1966) Biskop, forfatter Otto F. Fischer (1884-1970) Civilingeniør Gudmund Hatt (1884-1960) Geograf Elith Pio (1887-1983) Kgl. skuespiller Aage Bretting (1888-1968) Bygningsingeniør Georg Galster (1889-1983) Numismatiker, historiker Olaf Kayser (1893-1928) Geograf Joseph Davidsohn (1894-1943) Sociolog Holger Hede (1894-1984) Overretssagfører, numismatiker Harry Jacobsen (1895-1975) Litteraturhistoriker Johannes Lehmann (1896-1980) Cand.polit, dr. phil. (kulturhistorie - kunsthistorie) Otto Pers Knud Meyer (1901-1989) Civilingeniør, direktør Gunnar Theilum (1902-1980) Læge Frode Jørgensen (1903-1988) Stadsarkitekt W.F. Hellner (1905-1975) cand.mag, rektor Aksel Møller (1906-1958) Politiker, MF konservative, cand.polit. Børge Bak (1912-1990) Kemiker Egill Snorrason (1915-1996) Læge, medicinalhistoriker Erik Thommesen (1916-2008) Billedhugger Erik Rasmussen (1917-1995) Historiker, politolog Mogens Wahl (1918-1986) Kabinetssekretær, rigsombudsmand på Færøerne Harald Langberg (1919-2003) Overinspektør Alex Brask Thomsen (1919-2005) Erhvervsmand Ole Sarvig (1921-1981) Forfatter Sune Dalgård (1922-2007) Historiker Kjeld Rasmussen (1926-2018) Borgmester, cand.jur Erik Kjersgaard (1931-1995) Historiker Kjell Olsson (1917-2013) Pianist, organist Erling Bløndal Bengtsson (1932-2013) Violoncellist, professor v/ kgl. danske musikkonserv. Otto Brandenburg (1934-2007) Sanger, skuespiller Jimmy Stahr (1935-2017) Radiovært, MF socialdemokratiet Erik Holst Erik Jensen (1937- ) Rektor Viborg Amtsgymnasium, rektor Duborgskolen Jørgen Sverker Nilsson (1938- ) Oberst, chef for Hjemmeværnet Steen Holkenov (1938-2014) Pianist, komponist, kapelmester Werner Wejp-Olsen (1938-2018) Tegneserieskaber Peter Poulsen (1940- ) Forfatter Erik Norman Svendsen (1941- ) Biskop, kgl. konfessionarius Claus Borre (1944- ) Sportsjournalist, redaktionschef Claus Ryskjær (1945-2016) Skuespiller Jens Christian Søndergård (1945- ) Saxofonist - Danish Music Award Jazz 2009 Ole Kock Hansen (1945- ) Pianist, komponist, arrangør, orkesterleder Caspar Koch (1946- ) Skuespiller, instruktør, dramatiker Allan Krasnik (1946- ) Læge, professor Peter Kuhlman (1948- ) Rektor Frederiksborg Gymnasium Jonatan Spang (1978- ) Standupkomiker, teaterdirektør Jakob Wilms (1986- ) Forfatter